Bedre match mellem personer med handicap og arbejdsmarkedet

Bedre match mellem personer med handicap og arbejdsmarkedet – En litteraturgennemgang: Personer med handicap er underpræsenteret på arbejdsmarkedet. De har en markant lavere beskæftigelsesgrad og højere andel på offentlig forsørgelse end personer uden handicap. Det skyldes naturligvis dels de individuelle funktionsnedsættelser, som kan forhindre den enkelte i at arbejde på lige fod med personer uden

Mathias Herup og Sophie Danneris: Kløft

Mathias Herup og Sophie Danneris: Kløft Et videnskabeligt studie har fulgt 25 udsatte arbejdsløse i to år. Det viser fremtrædende forskelle på, hvordan borgere og politikere tænker. Tiden er fuld af fortællinger om borgere, der føler sig uretfærdigt behandlet i mødet med det sociale system. ‘Handicappet nægtes førtidspension: Må leve for 300 kr.’, lyder overskriften