Oscar Larsen: Reshaping the Danish Educational Institutions’ Integration with the Labour Market for a New Tomorrow

We are living in a time, which is marked by marvellous entrepreneurship and a great technological advancement. These technological changes call for many adjustments and reforms to our societies, as we know them – yesterday’s skills and competences may be obsolete tomorrow due to the exponential advancement in technology and an ever-changing labour market.

Bogsalg på Facebook

Bogsalg på Facebook
For at gøre det lettere for de studerende ved Skolen for Statskundskab AAU at købe og sælge sine studiebøger, har vi oprettet en Facebookgruppe, hvor dette kan foregå. Vi håber, at I vil tage godt imod gruppen og vil anvende den flittigt!

Link til Facebookgruppen: https://www.facebook.com/groups/487686878343069/

Spørgetimen: Ditte Shamshiri-Petersen

Spørgetimen: Ditte Shamshiri-Petersen Ditte Shamshiri-Petersen er ansat som lektor ved Instituttet for Statskundskab på Aalborg Universitet. Her er hun blandt andet tilknyttet Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse. For at lære Ditte lidt bedre at kende, har vi stillet hende nogle spørgsmål. Hvad forsker du i, i øjeblikket? Lige nu arbejder jeg med i to forskellige forskningsprojekter,

Hvad er POLIS?

Hvad er Polis? POLIS er studenterforeningen for Politik & Administration, Samfundsfag og BID (IT-ledelse). POLIS er en organisation, hvor de studerende kan få indflydelse på, hvad der skal foregå i og omkring deres studieliv. Vi sørger for, at der bliver arrangeret faglige arrangementer, hvor de studerende kan komme og høre oplæg om aktuelle politiske emner

Hvad kan jeg blive?

Hvad kan jeg blive? Jeg ved ikke selv hvad jeg vil arbejde med, når jeg engang er færdiguddannet. Både fordi, at det på en måde er skræmmende at beslutte sig for hvad man gerne vil dedikere så stor en del af sit liv til, men også fordi, at jeg ikke ved, hvordan jeg skal finde

5 gode råd til studiestarten

Sørg for at deltage i så mange arrangementer som muligt, da det giver en masse bekendtskaber, som kan gøre livet på universitet en del nemmere. Det kan hjælpe dig i situationer som gruppedannelser, læsegrupper og en god fredagsbytur. Sørg for at være åben over for nye mennesker, selvom det kan virke skræmmende til en start.