POLIS 20 års Fødselsdag

Fredag den 1. februar fylder studenterforeningen POLIS 20 år. I denne anledning inviterer POLIS alle studerende på AAU og dens medlemmer til et brag af et fest. Dette giver anledning til at reflektere over, hvordan POLIS blev dannet og hvilke visioner man havde for foreningen?

Oscar Larsen: Reshaping the Danish Educational Institutions’ Integration with the Labour Market for a New Tomorrow

We are living in a time, which is marked by marvellous entrepreneurship and a great technological advancement. These technological changes call for many adjustments and reforms to our societies, as we know them – yesterday’s skills and competences may be obsolete tomorrow due to the exponential advancement in technology and an ever-changing labour market.

Bogsalg på Facebook

Bogsalg på Facebook
For at gøre det lettere for de studerende ved Skolen for Statskundskab AAU at købe og sælge sine studiebøger, har vi oprettet en Facebookgruppe, hvor dette kan foregå. Vi håber, at I vil tage godt imod gruppen og vil anvende den flittigt!

Link til Facebookgruppen: https://www.facebook.com/groups/487686878343069/

Spørgetimen: Ditte Shamshiri-Petersen

Spørgetimen: Ditte Shamshiri-Petersen Ditte Shamshiri-Petersen er ansat som lektor ved Instituttet for Statskundskab på Aalborg Universitet. Her er hun blandt andet tilknyttet Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse. For at lære Ditte lidt bedre at kende, har vi stillet hende nogle spørgsmål. Hvad forsker du i, i øjeblikket? Lige nu arbejder jeg med i to forskellige forskningsprojekter,