Bogsalg på Facebook

Bogsalg på Facebook
For at gøre det lettere for de studerende ved Skolen for Statskundskab AAU at købe og sælge sine studiebøger, har vi oprettet en Facebookgruppe, hvor dette kan foregå. Vi håber, at I vil tage godt imod gruppen og vil anvende den flittigt!

Link til Facebookgruppen: https://www.facebook.com/groups/487686878343069/

Spørgetimen: Ditte Shamshiri-Petersen

Spørgetimen: Ditte Shamshiri-Petersen Ditte Shamshiri-Petersen er ansat som lektor ved Instituttet for Statskundskab på Aalborg Universitet. Her er hun blandt andet tilknyttet Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse. For at lære Ditte lidt bedre at kende, har vi stillet hende nogle spørgsmål. Hvad forsker du i, i øjeblikket? Lige nu arbejder jeg med i to forskellige forskningsprojekter,