Bedre match mellem personer med handicap og arbejdsmarkedet

Bedre match mellem personer med handicap og arbejdsmarkedet – En litteraturgennemgang: Personer med handicap er underpræsenteret på arbejdsmarkedet. De har en markant lavere beskæftigelsesgrad og højere andel på offentlig forsørgelse end personer uden handicap. Det skyldes naturligvis dels de individuelle funktionsnedsættelser, som kan forhindre den enkelte i at arbejde på lige fod med personer uden