Hvad er POLIS?

Hvad er Polis? POLIS er studenterforeningen for Politik & Administration, Samfundsfag og BID (IT-ledelse). POLIS er en organisation, hvor de studerende kan få indflydelse på, hvad der skal foregå i og omkring deres studieliv. Vi sørger for, at der bliver arrangeret faglige arrangementer, hvor de studerende kan komme og høre oplæg om aktuelle politiske emner

Bedre match mellem personer med handicap og arbejdsmarkedet

Bedre match mellem personer med handicap og arbejdsmarkedet – En litteraturgennemgang: Personer med handicap er underpræsenteret på arbejdsmarkedet. De har en markant lavere beskæftigelsesgrad og højere andel på offentlig forsørgelse end personer uden handicap. Det skyldes naturligvis dels de individuelle funktionsnedsættelser, som kan forhindre den enkelte i at arbejde på lige fod med personer uden

Hvad kan jeg blive?

Hvad kan jeg blive? Jeg ved ikke selv hvad jeg vil arbejde med, når jeg engang er færdiguddannet. Både fordi, at det på en måde er skræmmende at beslutte sig for hvad man gerne vil dedikere så stor en del af sit liv til, men også fordi, at jeg ikke ved, hvordan jeg skal finde

5 gode råd til studiestarten

Sørg for at deltage i så mange arrangementer som muligt, da det giver en masse bekendtskaber, som kan gøre livet på universitet en del nemmere. Det kan hjælpe dig i situationer som gruppedannelser, læsegrupper og en god fredagsbytur. Sørg for at være åben over for nye mennesker, selvom det kan virke skræmmende til en start.

DJØF: Karrieremuligheder

DJØF: Hvad kan jeg blive? Inspiration til dine arbejdsmæssige fremtidsplaner ”Er du snart færdig med din videregående uddannelse, eller er du allerede kandidat? Få inspiration til, hvad du kan blive, og se hvor andre med din uddannelse er ansat, og hvad de arbejder med.” Sådan skriver DJØF på deres hjemmeside, hvor du meget simpelt kan